FANDOM


Austin

J.L. Austin

John Langshaw Austin (1911-1960) var en språkfilosof som intresserade sig för talakter, och särskilt för de talakter som i sig innefattar en handling, som t.ex. talakten ”jag lovar att…”. Han kallar denna sorts yttranden för ”performative utterances”, alltså performativa uttalanden eller yttranden.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.