FANDOM


Pokemon

Pokémon. Barnkultur skapad av vuxna som kan användas som inspiration till barns kultur.

Barnforskningen skiljer på barnkultur och barns kultur . Att skilja på barnkultur och barns kultur handlar om att definiera vem som formulerar och skapar kulturen. Barnkultur är det ofta vuxna som skapar, t.ex. sysslar ung scen/öst nästan uteslutande med att producera barnkultur, medan barns kultur är något som barn själva skapar.

Barns kultur kan vara helt okänd för vuxna. Ofta uppstår den i dialog med omgivande barnkultur och populärkultur.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.