FANDOM


Pokemon

Pokémon. Barnkultur skapad av vuxna som kan användas som inspiration till barns kultur.

Barnforskningen skiljer på barnkultur och barns kultur . Att skilja på barnkultur och barns kultur handlar om att definiera vem som formulerar och skapar kulturen. Barnkultur är det ofta vuxna som skapar, t.ex. sysslar ung scen/öst nästan uteslutande med att producera barnkultur, medan barns kultur är något som barn själva skapar.

Barns kultur kan vara helt okänd för vuxna. Ofta uppstår den i dialog med omgivande barnkultur och populärkultur.