FANDOM


Ordet battle kommer från det engelska språket och betyder "slag". Battle är en slags duell inom musik och dans. Ett battle går ut på att två eller flera möts och duellerar i form av olika sorters hån och nedsättande kommentarer till varandra på rim. Det kan hjälpa att ha ett starkt psyke och att inte låta sig skrämmas av sin motståndare.

Battling ska ursprungligen har varit en konflikthanteringsmetod som användes i Bronx på 1970-talet för att minska våldet bland ungdomar.

I föreställningen Done Did Do på ung scen/öst förekommer dansbattle där artisterna duellerar genom att leverera de bästa "moves:en".

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.