FANDOM


I communityteater arbetar man med delaktighet och att relatera till en speciell arbetsplats, ort eller social miljö. Communityteater är inte samma sak som platsspecifik konst, men angränsar till detta.

CitatEdit

”Här finns ett fokus på lokala historier […] Ofta är det amatörteater, men inte alltid. Här finns hela spektrat, från professionell teater, studentteater, blandformer professionella och amatörer, till ren amatörteater. Marginaliseringen är en annan förenande länk i rörelsen. Från centrums perspektiv är den en perifer teater, en teater bortvänd från centrums viktiga frågor. Platsteater recenseras sällan av nationella media och intresserar inte heller teaterforskare och historiker. Den försiggår ofta utanför etablerade teatermiljöer i ett gränsland där konst, gräsrotsdemokrati, arbetslöshetsåtgärder, interventionistiska välfärdsåtgärder möts.”
(Teatervetaren Joakim Stenshäll ur Stenshäll om community – att synliggöra ett annat Europa)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.