FANDOM


7CbeskurenSMALL

Dålig är den scenkonst som inte är bra.

Att kalla något för dåligt är ett sätt att benämna något utan att ge sig tid att formulera sig. Vi kan leka med värderingsorden bra och dålig i en konstnärlig process men det är en viktig del av arbetet att syna gruppens kvalitetsbegrepp innan vi kväver andras idéer genom att slänga oss med generella begrepp som just bra eller dåligt.

Vad är dålig scenkonst egentligen? Att utmana gängse kvalitetsbegrepp och riskera att inte göra det som anses vara "bra konst".

Se ävenEdit

Kvalitet

Misslyckande

Succé

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.