FANDOM


När en ledare lämnar över beslutet och handlandet i någon fråga till en annan i gruppen. Att delegera är inte samma sak som att dela ut arbetsuppgifter eller att ge ifrån oss arbetsuppgifter som vi själv tycker är tråkiga. Om vi delegerar lämnar vi verkligen ifrån oss ansvaret, vilket bygger på tillit. Efter utfört arbete kan vi följa upp hur det gick med det som delegerades.

Det sägs att det är svårt att delegera. Om det är så kan det bero på att ledaren är en maktfullkomlig controlfreak som vill göra allt själv så att det blir gjort på rätt sätt. Det kan också bero på att ledaren är en osäker och rädd människa som inte litar på folk. Eller så kan det bero på att den som delegeras till inte tror att hon/han klarar av uppgiften, eller helt enkelt inte har lust att utföra den.

För att delegering ska fungera och bli rolig, kreativ och utvecklande ska ledaren stötta, coacha, följa upp, vara tydlig, visa tillit, peppa.

Se ävenEdit

Feed your darlings