FANDOM


Filosofiskt/sociologiskt/psykologiskt begrepp som syftar på relationen/motsättningen mellan jag och det/den som är utanför mig.

Den feministiska filosofen Simone de Beauvoir skrev om kvinnan som det andra könet och hur kvinnan betraktas som den Andra i relation till mannen.

Vi ser ofta den Andra som något främmande och hotfullt, och använder den Andra för att framhäva oss själva, vår status, vårt land, våra traditioner, vårt kön, vår hudfärg, etc. Ofta talar vi generaliserande om den Andra som ”dom” – ”dom där invandrarna” eller ”dom där ungdomarna”.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.