FANDOM


En essentialist menar att vi föds med en färdig inre natur och inte påverkas av det sammanhang som vi föds in i, att vi står opåverkade av gruppens och samhällets beteenden och handlingar. En essentialist skulle säga att den heterosexuella parrelationen är universell och medfödd, att den är naturlig och finns i vårt väsen.

Se ävenEdit

Social konstruktion

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.