FANDOM


Dddmalin

Experimentell scenkonst? Malin Axelsson twittrar i Done Did Do 2009. Foto: Elisabeth Kjeldahl Nilsson

Ett slitet scenkonstord som många är trötta på. Egentligen betyder experimentell ungefär något eller någon som undersöker något, som provar en idé. Experimentell scenkonst är alltså prövande scenkonst som undersöker något och provar en idé. Ett experiment kan lyckas eller misslyckas och genom ett experiment kan vi finna något helt nytt, få ett oväntat resultat. Vi kan också lyckas bevisa något, en hypotes eller idé som vi hade innan experimentet påbörjades. I någon mening är alla scenkonstprocesser experimentella.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.