FANDOM


Femininitet syftar på olika sätt att vara på, se ut, tala, handla och uppträda som kopplas samman med kvinnligt genus. På scen gestaltar vi olika sorters femininitet, ofta utan att vara medvetna om det. För det mesta är vi slarviga och använder oss av den normativa femininiteten: en vit heterosexuell medelklassfemininitet som uppmuntrar behärskning, känsla, natur, mjukhet, intuition, moderskap, omvårdnad, blyghet, försiktighet, skörhet, ljus röst och smal, sminkad, smyckad kropp. Femininitet kan vara många olika saker och gestaltas av både kvinnor och män, på scenen och i livet. Enligt Judith Butler är både femininitet och maskulinitet performativt .
Bourfemmelg

Normativ femininitet knyter kvinnan till hus och hem och den privata sfären. Femme Maison, Louise Bourgeois.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.