FANDOM


När någon är oklar eller möjligtvis påtänd. Att tänka samtidigt som vi känner. Folkpartiets ledare Jan Björklund pratar om ”flumskolan” som en plats där det inte finns disciplin. Det som är flummigt är stökigt och oredigt och det finns helt enkelt inga regler och ingen struktur. Det flummiga är fritt. Flummande är en sorts frihet. Vi flummare tar oss rätten att inte bestämma oss och skapa regler på förhand. I viss scenkonst flummar vi i en fas runt – obestämt och vimsigt – för att sedan bli stringenta. Eller kanske inte. Vi får se.

CitatEdit

”Det blir lite flummigt det här som jag säger, men det är för att tänker samtidigt som jag känner.”
Sandra Stojiljkovic, skådespelerska

Se ävenEdit

Fantisera

Flumma

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.