FANDOM


I en hierarki finns en ledare på toppen som kan ge order till dem som är underställda. ”Det är ensamt på toppen” brukar vi säga. Ju längre ner i hierarkin vi kommer, desto fler människor är det som arbetar tillsammans. ”De som arbetar på golvet” är ett uttryck för de som är längst ner i hierarkin. En hierarki är inte per definition patriarkal eller destruktiv, utan det är helt enkelt ett sätt att fördela makt. Det kan vara bra och smidigt att ha en hierarki. Hierarkier kan ju vara mer eller mindre rigida. Inom militären har de en väldigt rigid syn på hierarki. Men i en syförening i Tingsryd bestående av pensionerade damer kanske hierarkin är mer öppen och rörlig. En hierarki kan också ha två ledare, eller varför inte en trojka, på toppen av triangeln. (Men vem vet? Damerna i Tingsryd kanske är oerhört hierarkiska.)

Se ävenEdit

Makt

Maktordning

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.