FANDOM


Att vara i synk är att vara harmoni med sin omvärld.

Genusvetaren Dorthe Staunaes skriver om detta begrepp i artikeln Where have all the subjects gone?.

CitatEdit

"Det handlar om hur en individ är positionerad i relation till de hierarkiska system som omger honom eller henne i ett specifikt sammanhang, om hon eller han bryter mot dessa värdesystem eller existerar i linje med dem. Staunaes utgår i sina resonemang från sina studier av en dansk grundskola, där den danske, vite pojken och hans kulturella uttryck, åsikter och kropp är i synk med skolans hierarkiska system och sociala strukturer, medan pojken med turkisk bakgrund inte är det."
Anna Lundberg, ur Allt annat än allvar

Se ävenEdit

Osynk

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.