FANDOM


Metod som strävar mot att inte jobba i hierarki, d.v.s. utan att någon i gruppen står över en annan med rätt att utfärda order. En bild för detta är en uppochnervänd pyramid. Exempel på icke-hierarkisk metod är att arbeta i platt organisation. Det är svårt att arbeta med icke-hierarkisk metod – det tar längre tid och det blir ofta "tjafs". Men icke-hierarkisk metod är bra för att utveckla gruppen, lyfta fram och ta tillvara hela gruppens idéer.

Se ävenEdit

Kollaborativ

Kollektiv

Platt organisation

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.