FANDOM


Möjlighet att påverka.

Vad är skillnaden mellan inflytande och delaktighet?

Att vara delaktig är att ha del i något, verkligen vara inblandad, mitt i det hela. I en konstnärlig process är den som är delaktig medkonstnär, någon som präglar konstverket på jämlik grund med de andra konstnärerna. Att göra barn delaktiga i en professionell konstnärlig process skulle vara att låta dem agera på scenen sida vid sida med de vuxna konstnärerna, att göra dem till scenografer, ljudkonstnärer, dramatiker på lika villkor som proffsen.

Den som däremot endast har inflytande på konstverket är någon som vi förhåller oss till med viss distans, någon som får vara med oss konstnärer och säga sin åsikt, kanske i intervjuer, genom workshops i klassrummet där konstnärerna ställer frågor och till viss del låter barnen komma med synpunkter.

Det finns inget per definition gott eller riktigt med att göra barn delaktiga i en professionell konstnärlig process, eller ens låta dem ha inflytande på den. Det finns heller inget per definition gott med barn i största allmänhet. Det finns heller inte något som säger att det som barn väljer att skapa är mer gott och sant än det som vuxna väljer att skapa.

Varför vill vi att något utanför verket ska ha inflytande på det? Varför vill vi göra en viss grupp utanför teatern delaktiga i vårt skapande? Konstnärer som arbetar platsspecifikt menar att inflytande och delaktighet skapar större kontakt mellan verket och en publik eller plats.

Se ävenEdit

Platsspecifik konst

Relationell konst