FANDOM


Intermedialitet handlar om dialogen och samverkan mellan olika medier och konstformer. Det blir allt vanligare att intermediera i scenkonsten, t.ex. mellan scenkonst-video-internet och att arbeta med berättande i olika medier samtidigt. Intermedialitet är ett växande forskningsfält.

Externa länkarEdit

Intermediala studier i Lund

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.