FANDOM


Internaliserat eller införlivat förtryck är samhällets förtryck som vi omedvetet har gjort till våra egna vanor och ideal. Exempelvis är det många kvinnor som har införlivat de förtryckande skönhetsideal som finns i samhället, vilket i kombination med andra omständigheter kan leda till dåligt självförtroende, depression och i värsta fall till sjukdomar som anorexi och bulimi.

Ett internaliserat förtryck kan också vara att vi anpassar oss till kapitalisternas förtryck av arbetarklassen och inte protesterar mot låga löner och dåliga arbetsförhållanden. Vi känner maktlöshet eller låg självkänsla istället för rättmätig ilska och vilja till förändring. För att göra oss av med internaliserat förtryck måste vi öka vår kunskap om förtrycket och gå samman i större sammanslutningar, t.ex. kvinnoförbund och fackföreningar.

Se ävenEdit

Strukturellt förtryck

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.