FANDOM


Att byta samhällsklass, t.ex. från arbetarklass till medelklass, vilket nog är den vanligaste klassresan. Detta gör man vanligast genom att skaffa sig en högre utbildning, t.ex. på Teaterhögskolan, Danshögskolan eller Dramatiska Institutet. Genom utbildning får vi det högre kulturella och ekonomiska kapital som medelklassen har.

När vi gör en klassresa kan det väcka mycket känslor i familjen och hos den som gör klassresan. Den som gör klassresan kan känna sig sliten mellan de två världarna och inte känna sig hemma varken i kulturmedelklassen eller arbetarklasshemmet.

En person kan också byta samhällsklass från t.ex. överklassen till arbetarklassen. Det är desto ovanligare, men på 1970-talet gjorde vissa faktiskt så av vänsterpolitiska anledningar. Då var det i vissa vänsterkulturkretsar fint att vara arbetare, fult att vara överklass.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.