FANDOM


Idag kan även en kvinna kallas kung. Ordet håller på att bli könsneutralt. När vi säger att någon är kung betyder det att den personen äger.

CitatEdit

”Konungarna äro icke blott Guds ställföreträdare på jorden och sitta på Guds tron, utan kallas av Gud själv gudar. Liksom det är hädelse att dryfta vad Gud får göra, så är det uppror, om undersåtar debattera vad en konung får göra på höjden av sin makt.”
Jakob I av England, ur ett parlamentstal

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.