FANDOM


Roses and beans 0640

Roses and Beans Panama Foto: Ela Spalding

Ett värde eller en egenskap, en beskaffenhet, så som något är. Ett tyg har en viss kvalitet, t.ex. mjukt eller strävt, och kan vara av sämre eller bättre kvalitet, d.v.s. mer eller mindre slittåligt och välvävt.

Vad kvalitet i scenkonst är, är omdebatterat. Kvalitet är inte bara vad som är bra/dåligt eller vad som svänger/inte svänger.

Scenkonst för barn och kvalitetEdit

Inom scenkonst för barn och unga är kvalitet ett mycket komplext begrepp. De flesta barn- och ungdomsteatrar arbetar med skolan som distributionskanal. Kvaliteten handlar därför om hela processen från framtagandet av föreställningen med eventuella referensgrupper och publiksamarbeten, till första kontakt med skolorna inför teaterbesöket, till förberedelserna mellan skola-teater inför teaterbesöket, t.ex. med inspirationsmaterial och lärarhandledningar, till själva scenkonstupplevelsen – hur publikvärdarna tar emot publiken och hur skådespelare och tekniker utför sitt arbete i relation till publiken (t.ex. om godis kastas i salongen eller om ett sexårigt barn kissar på sig av förtjusning, vilket händer), till återkoppling och efterarbete/utvärdering. För att scenkonst i skolans kontext ska bli kvalitativ krävs ett stort arbete med hela denna linje, vilket är resurskrävande och konstnärligt utmanande. Det kräver hög professionell kompetens hos alla inblandade scenkonstnärer och tekniker och utrymme att föra dialog med och ställa krav på skolor och lärare.

Att lägga resurser på professionella scenkonstinstitutioner i vårt samhälle möjliggör att arbeta omsorgsfullt med hela denna process och nå en hög kvalitet i mötet mellan teater-skola-publik . Huruvida själva scenkonstupplevelsen sedan är bra eller dålig, om den svänger eller inte svänger lär däremot alltid åsikterna gå isär om. Det ska de också göra. Tänk att ha scenkonst som alla bara älskar oavbrutet och aldrig är oense om eller diskuterar – vilken mardröm!

Genus och kvalitetEdit

Teatervetaren Vanja Hermeles artiklar har väckt mycket diskussion i medierna, eftersom hon utifrån ett genusperspektiv ifrågasätter det kvalitetsbegrepp som länge styrt svensk teater. Hon skriver att kvinnor och andra avvikare inom scenkonsten betonas som någonting annorlunda, vilket låser in dem i särskilda fack utom räckhåll för kvalitetsstämpeln. Den dramatik och teater som inte vilar tungt på patriarkala referenser som Shakespeare, Sofokles och Strindberg är svårtydd för kritiken och branschen och stämplas snabbt som dålig.

CitatEdit

”Genom cirkelresonemanget där kanon, klassiker och kulturarv, bestämmer innebörden av begreppet kvalitet upprätthålls ett manligt kodat kvalitetsbegrepp”.
Vanja Hermele

Externa länkarEdit

Malcolm Gladwell om spaghettisåsens kvalitet/er

Se ävenEdit

Dålig

Misslyckande

Succé