FANDOM


Makt är inte något vi har, som en sak, utan något som vi tilldelas och som vi tilldelar andra genom våra val och handlingar. Vi är alla del i att skapa makten och dess strukturer på en arbetsplats, i en grupp eller i ett samhälle, genom hur vi beter oss, pratar och lever våra liv. Vi projicerar ofta vårt hopp och vår besvikelse på den som vi har gett makt, t.ex. på en regissör eller Barack Obama.

Se ävenEdit

Hierarki

Maktordning

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.