FANDOMRegel, rättesnöre, måttstock, mönster. Det finns många normer i scenkonsten.

När vi talar om normer menar vi ofta sociala normer: de regler som finns i samhället kring hur vi ska bete oss, vara, prata, klä oss, arbeta, köpa, knulla. Normer är ofta outtalade, t.ex. på en arbetsplats. Alla bara gör och pratar på ett visst sätt, utan att någon frågar, undrar eller ifrågasätter. Någon kan också av misstag eller medvetet göra något normbrytande.