FANDOM


Alien

Är konstnärer parasiter som livnär sig på andra på ett skadligt sätt?

Att parasitera är att livnära sig på någon annan på ett sätt som är skadligt. Det sägs ibland att konstnärer är parasiter. Scenkonsten är en bransch där alla härmar, plagierar, kopierar, imiterar, dokumenterar, skriver ner och gestaltar sådant som vi hör, ser och uppfattar runt omkring oss. Det är inget konstigt att göra det. Det är en grundläggande mänsklig drift att härma.

Se ävenEdit

Mimesis