FANDOM


En patriarkal struktur är ett maktmönster, t.ex. i ett samhälle eller på en arbetsplats, som är till männens fördel. I en patriarkal struktur är det männen som fattar de viktiga besluten, männen som kommer till tals och männen som har mest betalt. När patriarkala strukturer påtalas är det vanligt att män känner sig anklagade och känner skuld, när de i själva verket bara har ansvar, som oss alla. Det är också vanligt att kvinnor medverkar till att upprätthålla patriarkala strukturer – det brukar kallas internaliserat förtryck.


Se ävenEdit

Internaliserat förtryck

Patriarkal

Patriarkat

Struktur

Strukturellt förtryck