FANDOM


Ordet performativ finns inte med i SAOL men kanske kan översättas ungefär med ”utförbar” eller ”handlingsbar”. Termen ”performative” kommer från språkvetenskap och är kopplad till performativa uttalanden.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.