FANDOM


Uttalanden som utförs samtidigt som de uttalas, t.ex. ”härmed förklarar jag er för man och hustru”. Själva uttalandet är utförandet av den konkreta äktenskapliga föreningen.

Se ävenEdit

Austin, John Langshaw

Butler, Judith

Performativ

Performativ händelse/situation

Performativitet