FANDOM


Uttalanden som utförs samtidigt som de uttalas, t.ex. ”härmed förklarar jag er för man och hustru”. Själva uttalandet är utförandet av den konkreta äktenskapliga föreningen.

Se ävenEdit

Austin, John Langshaw

Butler, Judith

Performativ

Performativ händelse/situation

Performativitet

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.