FANDOM


Judith Butler menar att kön/genus är performativt . Denna performativitet består i att så fort vi agerar ”kvinnligt”, t.ex. talar med ljus röst och ler mycket, slår vi fast i relation till vår omgivning att vi är ”kvinnliga” – och antagligen en kvinna.

Subversiv performativitetEdit

Butler menar att vi ständigt imiterar kön, gestaltar och spelar kön i vår vardag – när vi går till jobbet, i fikarummet, hemma i sovrummet. Butler menar också att vi inte alltid lyckas helt med detta. Den heterosexuella matrisen, d.v.s. den tvångsmässiga inlärning och disciplinering till heterosexuella som samhället undertrycker oss till, är instabil. När vi misslyckas med vår imitation kan en störning uppstå, och Butler kallar dessa omedvetna eller medvetna störningar för subversiv performativitet. Om en kvinna plötsligt beter sig ”fel”, t.ex. börjar odla skägg eller byter om i herrarnas omklädningsrum på gymmet, kan detta vara omstörtande och hota den heterosexuella matrisen.

Drag och parodiEdit

I dragshow finns en slags könets öppna subversiva performativitet – där gör artisterna genusparodi. Parodin menar Butler kan vara en bra metod för att luckra upp den tvångsmässiga heterosexualitet som vi lever i. Det är komiskt hur vi desperat klänger oss fast vid indelningen man-kvinna. Det kan väcka starka känslor när denna indelning hotas.

Se ävenEdit

Butler, Judith

Performativ

Performativ händelse/situation

Performativa uttalanden

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.