FANDOM


Postdramatisch

Postdramatisches Theater, Hans-Thies Lehmann.

Ett begrepp som myntats av den tyske teatervetaren Hans-Thies Lehmann. Han skriver om ett västerländskt, i hög utsträckning tyskt, teaterlandskap där han menar att dramat och berättelsen har flytt från teaterscenerna in i biograferna och TV-apparaterna. ”Vi rör oss från (Brechtiansk) V-effekt* mot TV-effekten” skriver Lehmann.

Scenkonsten sysslar alltmer med en ny sorts teater där berättelse och drama inte står i centrum. Lehmann menar att den postdramatiska teatern inleds under 1960-talet efter Brecht, och lämnar textdramat och utttolkandet av text bakom sig. I den postdramatiska teatern är det visuella – landskap, ceremoni och drömbilder – viktigare, liksom text i form av musik, komposition, röster, ljud. Relationen till publiken är också i fokus och det faktum att publiken befinner sig på en teater.


*V-effekt=Verfremdungseffekt

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.