FANDOM


Queerfeminism är ett svenskt ord som myntades av Tiina Rosenberg i boken Queerfeministisk agenda. I queerfeminismen kompletteras och kombineras en feministisk analys av världen med en queer analys, d.v.s. man utgår inte bara utifrån att det finns ett patriarkat, utan också från att detta patriarkat är heteronormativt.

Externa länkarEdit

Queerfeministisk agenda, Tiina Rosenberg

QAOS, queerfeministisk teatergrupp

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.