FANDOM


Ett ord som ofta används inom psykoanalys, och som handlar om samspelet mellan människor. Relationell är att stå i relation till, vara i samspel t.ex. med en publik eller social miljö.

Se ävenEdit

Communityteater

Platsspecifik konst

Relationell konst

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.