FANDOM


Att skapa relationell konst eller använda en relationell estetik handlar om att gå bortom det privata och att lyfta in mänskliga och sociala relationer i konsten. Ofta handlar det om att som konstnär involvera och interagera med publiken på olika sätt.

En föreställning kan vara så relationell att den blir interaktiv.

Relationell konst kan också gränsa till amatörism eftersom den ofta involverar amatörer. Eventuellt kan publikens roll bli så stor att konstnären kommer att fungera som pedagog eller handledare istället för självständig konstnär, som t.ex. i communityteater. Idag finns starka kulturpolitiska önskemål om att det ska skapas mer relationell konst, men politikerna kallar det istället för att kulturen bör skapa delaktighet.

Done Did Do på ung scen/öst är relationell konst eftersom konstnärerna och forskarna i projektet genom praktiska verkstäder involverar de barn som befinner sig på platsen.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.