FANDOM


Repetera kan betyda att öva in en teatertext, men i dans betyder att repetera snarare att upprepa något, t.ex. en rörelse som vi just har gjort.

Det repeterade är inte improvisation.

Om vi repeterar något många gånger kanske det blir komik.

Se ävenEdit

Live

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.