FANDOM


Skolteatersalong

Skolteatersalong, Folkungaskolan, Linköping

Vi brukar säga att skolan är Sveriges största kulturinstitution eftersom det är där barn och unga (och lärare) får en stor del av sina kulturupplevelser – genom stadsteatrar, länsteatrar, fria grupper och regional musik- och konstverksamhet som använder skolan som distributionskanal.

Skolteaterns historiaEdit

Uppfostrande sagospel där barn själva stod på scen tillsammans med professionella vuxna var en föregångare till den moderna skolteatern.

Skolteatern växte fram i Sverige från och med 1920-talet som en del i folkhemmets folkbildande strävanden. Till en början infördes rabatter för skolklasser att se stora teatrars ordinarie repertoar, och efterhand skapades skolteateravdelningar på de stora institutionerna, d.v.s. avdelningar som jobbar uteslutande med skolpubliken.

Först på 1960-talet går att börja tala om en mer rikstäckande skolteater, i och med tillkomsten av Unga Riks på Riksteatern. Under 60-talet exploderade barnteatern i Sverige och nyskapande fria grupper kom att dominera uppsökande skolteater. Man åkte ut i skolor med politiska föreställningar om svåra ämnen, spelade nära sin publik i klassrum och gympasalar. Barnteater sågs som en demokratifråga och skolteater var coolt. Skolteateravdelningar startades på flera regionala teatrar.

På Östgötateatern startades under 70-talet ”Lillan” som var teaterns barn- och ungdomsteateravdelning med skolpubliken som målgrupp, att jämföra med dagens ung scen/öst. Skolteatern har idag en renässans med stora framgångar för utpräglade skolteatrar som ung scen/öst, Backa Teater och Unga Dramaten, men det är fortfarande ofta fria grupper som går i täten, t.ex. Bastardproduktion och Barnens Underjordiska Scen (B.U.S).


Se även:Edit

Klassrumsteater

Lecture performance

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.