FANDOM


Mallarme

Franska. Stephane Mallarmé.

Språk använder vi för att kommunicera med varandra.

Det talas olika språk i olika kretsar i scenkonstvärlden. I performance- och dansvärlden talar vi ofta engelska. Det beror på att bidragssystemet för denna sorts scenkonst är internationellt. Det är lättare att få EU-pengar, internationella stipendier och residens än bidrag till en fast verksamhet i t.ex. Sverige. Följaktligen talas det också ofta flera språk på scenen i dans- och performanceföreställningar.

Språken är många även när alla talar svenska. När det ”vibrerar” för den ena är det ”feeling” för den andra är det ”äkta” för den tredje är det ”lustfyllt” för den fjärde, och så vidare – och kanske menar vi ändå samma sak. Den ena säger ”fantisera” eller ”imrpovisera” när den andra säger ”ljuga” eller ”luras”. '

Done Did Do Wiki och språkEdit

Done Did Do Wiki som kollektivt utreder olika scenkonstord är ett försök att diskutera begreppen i den språkvärld som den nya scenkonsten rör sig i. Eftersom vi kommer från olika skolor och discipliner, men också från olika klassbakgrund, etnisk bakgrund, etc., finns många olika språk i luften och på scengolvet.

Även om vi skulle förbjuda att benämna med ord och namn att vi har olika bakgrund suddas inte det faktum ut att vi har olika bakgrund. Språket konstruerar och skapar oss till viss del, men vi skapas också socialt genom klass, utbildning, uppfostran. När vi säger ”teater” syftar vi kanske därför inte ens på samma sak, eller när vi säger ”skådespeleri” och ”dans”. Vi förhåller oss på olika sätt till ordet ”arbetarklass” – vissa av oss har kroppsliga erfarenheter av ordet, andra har teoretiska resonemang om det. Allt detta finns i språket, och kroppen är en del av det.

Vi måste inte enas om vad vi menar med alla ord, men vi måste göra oss medvetna om språkliga spänningar för att hitta ett sätt att prata med varandra. Kanske kan Done Did Do Wiki kan vara ett steg på vägen till ett nytt scenkonstspråk. Eller i alla fall ett steg på vägen till en artikulerad diskussion eller debatt om de ord som många av oss ”håller på” med.

Vilka ord är viktiga för just den här föreställningen? Vilka ord behöver vi och hur kan vi ge dem kropp? Vilka ord bör vi strunta i? Ord är gapiga och tornar upp sig framför oss, men hur påverkas våra kroppar av dem? Kan vi förankra ord, begrepp och teori i oss och använda dem praktiskt?

Låt oss inte ha en ytlig relation till ord. Låt oss skaffa oss en djupare förståelse och undersöka de ord som verkligen är viktiga för oss just nu och här.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.