FANDOM


Sociologiskt begrepp. Strukturalismen menar att människors handlingar styrs av de samhälleliga strukturer och system som vi ingår i. Det finns ordningar som vi medvetet eller omedvetet inrättar oss i. Det kan vara politiska ordningar som kapitalism eller socialism, förtryckssystem som patriarkat eller rasism och tankesystem som byggs upp genom språket. Grunden till strukturalismen finns i just språkvetenskapen. En bokstav är obegriplig i sig själv och blir begriplig först i relation till andra bokstäver, och ord blir begripliga i relation till andra ord. Varje bokstav och ljud skapar en struktur.

Se ävenEdit

Struktur

Strukturellt förtryck

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.