FANDOM


Capitalism

Strukturellt förtryck av arbetarklassen.

Ett undertryckande av en eller flera grupper som utgår från de samhälleliga strukturer och system som vi ingår i. Exempel på strukturellt förtryck är kapitalismens förtryck av arbetarklassen, vitas förtryck av svarta, mäns förtryck av kvinnor, heterosexuellas förtryck av homosexuella. Nyliberaler, d.v.s. stora delar av den svenska borgerliga alliansen, menar att det inte finns samhälleliga strukturer utan att individen styr och väljer sitt liv helt själv. Om vi blir uteliggare får vi alltså skylla oss själva. Strukturell diskriminering p.g.a. kön eller hudfärg finns inte. Om du inte får ett jobb beror det bara på dig själv. Lycka till.

Se ävenEdit

Internaliserat förtryck

Maktordning

Struktur

Strukturalism

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.