FANDOM


När man analyserar något och söker svar genom att tillämpa en viss teori. Vi kan exempelvis teoretisera det faktum att flickor talar mindre än pojkar i klassrummen. Feministisk teori kanske skulle påstå att det beror på samhällets maktordningar. Men psykoanalys eller biologisk teori skulle förmodligen leda vårt teoretiserande kring detta i helt andra obehagliga riktningar.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.