FANDOMTeori används vardagligt som beteckning på kunskap som hämtas ur böcker.

Teori på scenkonstnärliga högskolorEdit

Scenskolan, Danshögskolan och Dramatiska Institutet är i huvudsak praktiska yrkesutbildningar. Det finns vissa teoriblock, men allra mest tränas studenterna i praktiskt teaterarbete. Det är också många som söker sig till sceniska yrken just därför att de är inriktade på praktik och inte teori. Kanske är man inte bra på att läsa och skriva, utan har sin kunskap och begåvning i kroppen, rösten och blicken.

Done Did Do och teoriEdit

Teori kan ge mycket till scenkonst och tvärtom, men hur kan mötet mellan teori och scenisk praktik utformas så att det blir kul, användbart och ger alla något? En del i arbetet med Done Did Do på ung scen/öst 2010 handlar om att undersöka just mötet teori-praktik, och därför är forskare från Tema Barn på Linköpings Universitet knutna till projektet. Hur kan vi konstnärer kommunicera med och bli kreativa ihop med forskare? Är det ens möjligt, eller är våra världar för långt ifrån varandra?

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.