FANDOM


Tangentbord-pc

För att transkribera bör författaren vara ett med sitt tangentbord.

Att överföra tal, ljud och händelser i vår omvärld till skriven text.

Transkribering av dokumenterat materialEdit

En författare kan använda sig av journalistisk metod och skapa grunden till ett projekt genom att producera videodokumentation, inspelade intervjuer och ljudupptagningar. Att överföra det inspelade talet och scenerna/ljudet till skriven text blir då ett stort, petigt och tidskrävande jobb. För att göra en bra transkribering krävs bra lyssning, snabbhet i fingrarna och god språkkänsla.

När transkriberingen är klar vidtar arbetet med att bearbeta den transkriberade råtexten till scenisk text.

Direkt transkriberingEdit

Ett annat sätt att transkribera är att som författare placera sig mitt i ett pågående arbete, en scenimprovisation eller mitt i en miljö (t.ex. fik, skola, arbetsplats, buss) och direkt skriva ner vad folk säger och gör. En författare kan transkribera direkt i smyg eller öppet. Det kan vara frustrerande och intressant för en skapande grupp att bli direkt transkriberade - vi blir medvetna om våra ord och om att det vi säger utövar språklig makt.

Vi kan också projicera upp den direkta transkriberingen på en skärm, det närmar sig då live writing .

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.