FANDOM


Kanin

Vibration kan vara skönt.

Vibration är närbesläktat med resonans, d.v.s. att ge eko och svängningar. När något svänger kan det vibrera. Vibration är ofta störande, t.ex. kan det vara en fläkt som vibrerar oavbrutet i en repetitionssal och skapar störning och buller. Jordklotet har en viss vibration som håller på att förändras. Det sägs att den förändringen kommer att göra oss människor mer kollektiva.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.